QEEG Nerelerde Kullanılır?

Depresyon ve panik bozukluk başta olmak üzere pek çok psikiyatrik hastalığın biyolojik boyutu bilimsel araştırmalar ile doğrulanmıştır. Beyinde bazı alanlarda biyokimyasal düzensizlikle bu hastalıklar arasındaki ilişki laboratuar çalışmalarında gösterilmiştir. Ancak insan beynin olağanüstü karmaşık yapısı ve “dokunulmazlığı” bu ilişkinin ayrıntılı biçimde çözümlenmesinin önünde güçlü bir engel oluşturmaktadır. İnsan beyni direkt olarak görülemediği, diğer organlarda olduğu gibi bir parçası alınıp incelenemediği için araştırmacılar beynin çalışması hakkında "dolaylı" olarak bilgi verebilecek tekniklerden yararlanmaktadırlar.

Biyoyararlılık

İnsan beynine etkili kimyasal bir maddeler olan psikotrop ilaçlar "uygun kişiye, uygun zamanda uygun şekilde verilmelidir" Özellikle senelerce kullanılacak bir ilacın biyoyararlığını ("bioavailibility") test etmemizin klinik önemi çok büyüktür.

Memory Center bünyesinde Kantitatit Farmako EEG sistemi ilacın insan beyninde Antidepresan, Antipsikotik, Antiankisiyete veya Kofgnitif Aktivatör etkilerinin olup olmadığı konusunda ön bilgi verebilmektedir. Bu bilgiler yüzde yüz kesinlikle olmasa bile duyarlılığı ve özgünlüğünü yükseltir.

Depresyon, Panik Bozukluğu, Hafıza Kayıpları, Demanslar, Alkolizm, Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite Bozukluğu gibi birçok Nöropsikiyatrik hastalıklarda yardımcı bir yöntemdir.

Kırmızı Reçete gibi özel reçete ile yazılan (Ritalin...) ilaçların, çocuk ve gençlerde kullanımında bu test anlamlı ön bilgi verebilmektedir.

Prof. Dr. Nevzat TARHAN