QEEG /MAP Protokolü

1. QEEG Beyin biyoelektrik faaliyetinin ölçümü ile ilgili tanı koydurucu değil, tanıyı güçlendirici bir tekniktir.
2. Tercihe bağlı beyin inceleme tekniği olup hekim isteği ile çekim yapılır.
3. Klasik EEG'de beyinde biyoelektrik aksamalardan anormal potansiyel ve epileptik odak varlığı haklarında bilgi verirken QEEG bilgisayar teknolojisi kullanılarak daha ayrıntılı bilgi vermektedir.
4. Klasik EEG analog kayıt okunarak değerlendirilir. QEEG sayısal formata çevrilmiş ve lokalizasyon değerlendirilmesi yapılmış bir EEG'dir.
5. Frekans analizi, Hemisfer asimetrisi, Koherans analizi gibi psikiyatrik anlam olan bilgiler verir. Beyin haritalanması ile de lokalizasyon yorumu yapılır.
6. İlk çekimden sonra üç ay içerisinde yapılan ikinci çekim İlk çekimin devamı gibi değerlendirilir (Hastaya finansal olarak yansıtılmaz).
7. QEEG çekiminden en az 12 saat önce psikotrop ilaç alınmamalıdır. Kullanılan ilaçlar çekimden önce kaydedilmelidir. Saçlar temiz olmalıdır.
8. Temiz çekim elde edebilmek için sessiz, hareketsiz, yalıtılmış ortam gerekir.
9. Sonuç yazılı rapor halinde verilir.
10. Farmako EEG yapılırsa ilaç aldıktan 3 saat sonraki haritalama için ikinci QEEG çekimi birincinin devamı olarak kabul edilir.
11. Klinik anlamı:
QEEG/MAP klasik nörolojik kullanımdan farklı olarak klinik uygulamalara katkı sağlar. Beyin biyolojik aktivitelerinin son ürünü olan biyoelektrik aktiviteyi ölçer. Bu nedenle beyin disfonksiyonu hakkında yordayıcılık değeri klasik EEG'ye göre daha yüksektir. Haritalama ile lokalizasyon, amplitüd asimetrisi ile hemisferik asimetriyi ve Koherans ile de senkronizasyonu tahmin edebiliriz.
Not: Bu protokol hekimlere ve sağlık personeline yöneliktir.